Wolontariat zwierzęcy

Do schroniskowego wolontariatu mogą należeć jedynie osoby pełnoletnie o określonych predyspozycjach psychofizycznych, które zadeklarują opiekę nad zwierzętami w cyklu długofalowym, z określoną częstotliwością , wskazaniem konkretnych dni wizyt i gotowością do odbywania przeszkoleń organizowanych przez schronisko.
Wolontariusze angażowani są w ramach ogłaszanego naboru, który realizowany jest zgodnie z potrzebami schroniska, nie częściej jednak niż raz na kwartał, a na ogół 2 razy w roku  Weryfikacje odbywają się na podstawie wypełnionych dokumentów , ew.rozmowy kwalifikacyjnej i testu egzaminacyjnego.
Osoby wyłonione spośród kandydatów, muszą stawić się na przeszkolenie, którego następstwem jest pisemny egzamin, a dopiero po sprawdzeniu wyników  podpisanie okresowej umowy – porozumienia z Dyrektorem schroniska.

Ostatni bywalcy schroniska:

Jeśli chcesz pomóc bezdomnym zwierzętom, możesz to zrobić na kilka sposobów

 • Możesz wpłacić pieniądze na konto
 • Możesz adoptować psa lub kota
 • Przynieść przydatne rzeczy:
 1. karma mokra (puszki)
 2. karma dla najmłodszych szczeniąt i kociąt
 3. mleko zastępcze dla szczeniąt i kociąt
 4. obroże oraz smycze
 5. żwirek
 6. szczotki ,grzebienie
 7. szampony
 8. kagańce